ซานเหมินเสีย

กระบี่โบราณด้ามหยกเล่มแรกของโลก อันล้ำค่า อายุกว่า 2800 ปี จากแดนมังกร!!

กระบี่โบราณด้ามหยก เล่มแรกของโลก! เป็นกระบี่เหล็กด้ามหยก ซึ่งถูกขุดพบจากสุสานของรัฐกั๋ว (Guo State) ในเมืองซานเหมินเสียของมณฑลเหอหนาน