ซาบซึ้งพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.9

แข้งแคเมอรูนร้องเพลง “ผู้ปิดทองหลังพระ” ขอโทษร้องไม่ชัดแต่ร้องด้วยความรักถวาย “ในหลวง ร.9”

บรรยากาศการไว้อาลัยที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีไม่ใช่เฉพาะคนไทยแต่รวมถึงชาวต่างชาติที่รับรู้ได้ถึงพระมหากรุณาธิคุณของ “ในหลวง ร.9” ที่ทำให้ […]