ซาอุดิอาราเบีย

ซาอุดิอาระเบีย เริ่ม พิธีฮัจญ์ ประจำปีแล้ว ภายใต้มาตรการควบคุมโรคโควิด-19

ชาวมุสลิมเริ่มประกอบ พิธีฮัจญ์ จากทั้งหมด 5 วัน ที่นครเมกกะ ซาอุดิอาราเบีย ละหมาด ณ มัสยินอัล-ฮะรอม พร้อมทั้งเดินเวียนรอบหินบะกะอันศักดิ์สิทธิ์