ซิงค์ อะมิโน แอชิด คีแลต

Zinc Amino Acid Chelate สิ่งเล็กๆที่ร่างกายขาดไม่ได้

Zinc Amino Acid Chelate ซิงค์ อะมิโน แอชิด คีแลต เป็นแร่ธาตุกลุ่มUlutre trace mineral ( แร่ธาตุที่ร่างกายต้องการในปริมาณน้อยแต่ขาดไม่ได้ )