ซินโซ​ อาเบะ

ญี่ปุ่น เล็งขยายสถานการณ์ฉุกเฉิน เหตุระบาด โควิด19 เพิ่มต่อเนื่อง

ซินโซ​ อาเบะ นายกรัฐมนตรี ญี่ปุ่น เล็งขยายสถานการณ์ฉุกเฉิน ออกไปถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 จากเดิมจะมีผลจนถึงวันที่ 6 พ.ค.2563 ภายหลังประเทศญี่ปุ่น