ซิโนไทย

ก่อสร้าง ‘รัฐสภาเเห่งใหม่’ คืบหน้าร้อยละ 31

‘รัฐสภาเเห่งใหม่’ คืบหน้าร้อยละ 31.24 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.14 ด้านคณะทำงานติดตามความก้าวหน้าโครงการฯ ติงขยายเวลาครั้งที่ 2 ออกไป 421 วัน ยังก […]