ซีพีรับสมัครงาน

ด่วน! บริษัทเครือ ซีพีรับสมัครงาน 28,000 อัตรา เด็กจบใหม่อายุไม่เกิน 25 ปี

บริษัทเครือ ซีพีรับสมัครงาน 28,000 อัตรา เป็นนักศึกษาจบใหม่อายุไม่เกิน 25 ปี ในกลุ่มอาชีวะ และมหาวิทยาลัย คิดเป็น 10% ของพนักงานในปัจจุบัน