ซีพีเอ็น

ซีพีเอ็น แจงระบบสัญญาณแจ้งเตือนเหตุอัคคีภัย เซ็นทรัลเวิลด์

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ชี้แจงกรณีระบบแจ้งเตือนเหตุอัคคีภัยภายในห้าง เซ็นทรัลเวิลด์ ยืนยันใช้ระบบแบ่งแจ้งเตือนภัย และมีมาตรการซ้อมอพยพประชาชน ความคืบหน้า […]