ซื้อสิทธิ์ขายเสียง

ไม่ซื้อสิทธิไม่ขายเสียง | รู้ทันเลือกตั้งกับ กกต. ตอนที่ 4

การเลือกคนดีมีคุณภาพ มาเป็นตัวแทนของประชาชน เพื่อบริหารประเทศ คือสิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้ชาติเกิดความเจริญรุ่งเรือง แต่หากเลือกคนไม่ดี ที่ซื้อสิทธิขายเ […]