ซูชิเรืองแสง

กรมวิทย์ฯ ตรวจพบ สารปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย ใน ซูชิเรืองแสง

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เผยผลตรวจวิเคราะห์ ซูชิเรืองแสง เบื้องต้นพบการปนเปื้อนของแบคทีเรียเรืองแสงในที่มืด และจะนำไปตรวจ

อย่ากินดิบ! อย. เตือน ซูชิเรืองแสง อาจเกิดจากปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์

อย. ชี้แจง ซูชิเรืองแสง อาจเกิดจากการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ แนะผู้บริโภคไม่ควรรับประทานอาหารดิบ เสี่ยงต่อการได้รับจุลินทรีย์ก่อโรค