ซ่อมท่อประปา

ประปาระยองน้อมรับผิดเหตุน้ำประปาไม่ไหล 3 วัน

สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคระยอง ยอมรับผิดพร้อมขอโทษต่อประชาชนหลังจากเกิดเหตุน้ำประปาเขตเมืองระยองไม่ไหล 3 วัน สาเหตุจากระหว่างการซ่อมประสานท่อส่งน้ำให้บริการเกิดปัญหาดินสไลด์ตัวเสาไฟฟ้ามีปัญหา