ซ่อมไฟรั่ว

คลิปทำงานของเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า ช้าหน่อยอย่าเพิ่งว่ากันเลย (คลิป)

คลิปทำงานของเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า จาก เฟซบุ๊กของคุณ Samsam Kugrich  ในคลิปเป็นภาพที่เสี่ยงอันตรายซ่อมแซมเหตุไฟช็อตที่สายไฟฟ้า เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจถึ […]