ซ้อมมหรสพสมโภช

ยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ! จัดซ้อมมหรสพสมโภชงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ (ภาพเยอะ)

การจัดซ้อมมหรสพสมโภช ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รอบสื่อ) เป็นไปอย่างยิ่งใหญ่ สมพระเกียรติ