ซ.พหลโยธิน 11

เด้งฟ้าผ่า ‘จักรกฤศฎิ์’ พ้นตำแหน่งอธิบดีกรมธนารักษ์

9 พ.ค.60 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้โยกย้าย นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ ไปเป็นรองปลัดกระทรวงการคลัง และย้าย นายพชร อนันตศิลป์ […]