ฌาปนกิจ โรเบิร์ต

บรรยากาศโศกเศร้า เคลื่อนร่าง โรเบิร์ต สายควัน ไปเมรุลอย

ภรรยา – บอล เชิญยิ้ม และครอบครัว เคลื่อนย้ายร่าง โรเบิร์ต สายควัน ไปยังเมรุลอยที่สร้างขึ้นเป็นพิเศษ บรรยากาศโศกเศร้า