ญัตติ

เพื่อไทย แถลงแนวทางแก้ไข รัฐธรรมนูญ เตรียมร่างแก้ไขเพิ่มเติมหลายประเด็น

พรรค เพื่อไทย เดินหน้ายื่นญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ ยกเลิกอำนาจ ส.ว. รื้อประกาศคำสั่ง คสช. รวมทั้งแก้ไขระบบเลือกตั้ง ใช้แนวทาง รธน. 2540

พิธา เสนอตั้งคณะกมธ.วิสามัญฯแก้ปัญหาสุขภาพประชาชนทำ เหมืองแร่

เหมืองแร่ นาย พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล แถลงญัตติด่วนขอให้ที่ประชุมมีมติตั้ง “คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาเพื่อการแก้ไขปัญหา