ญาณธิชา บัวเผื่อน

ญาณธิชา ชี้สวนลำไยวิกฤติ จี้รบ.แก้ปัญหาขาดแรงงานหนัก

ญาณธิชา บัวเผื่อน ชี้สถานการณ์สวนลำไยตะวันออกใกล้วิกฤติ เหตุขาดแรงงานหนักประเทศเพื่อนบ้าน แนะรัฐออกมาตรการหลังกักตัว 14 วัน