ฎีกาถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

คณะจุฬาฯ ถวายฎีกายกเลิกม.112 ถึงพระเจ้าอยู่หัว 16 ภาษา

วันที่ 10 ธ.ค. 63 คณะจุฬาฯ ร่วมกันเขียน “ฎีกาถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ต่อกรณีดังกล่าว เป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 16 ภาษา