ฐิติวัฒน์ ธนการุณย์

สุดปิติ! หนุ่มใจกล้า สักพระราชดำรัส ในหลวง “กล้ามาก เก่งมาก ขอบใจ”

สุดปิติ! หนุ่มใจกล้า Thitiwat Tanagaroon โพสต์รูปรอยสักของตนเอง โดยรอยสักดังกล่าวมีข้อความว่า “กล้ามาก เก่งมาก ขอบใจ” ซึ่งเป็นพระราชดำรัส