ฑูตสังเกตการณ์

ก.ต่างประเทศ แจง ธนาธร เชิญฑูตสังเกตการณ์ ส่วนตัว

น.ส.บุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงกรณีที่มีผู้แทนของสถานเอกอัครราชทูตและองค์กรระหว่างประเทศหลายแห่งไปร่วมรับ […]