ณรงค์ วงศ์วรรณ

ณรงค์ วงศ์วรรณ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ถึงแก่อนิจกรรม ในวัย 94 ปี

ณรงค์ วงศ์วรรณ หรือ “พ่อเลี้ยงเมืองแพร่” อดีตรองนายกรัฐมนตรี อดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวง และอดีตหัวหน้าพรรคสามัคคีธรรม ถึงแก่อนิจกรรม ในวัย 94 ปี