ณัฐนิชา

BMW  แจง “ถุงลมนิรภัยไม่ทำงาน” เหตุไม่ได้ชนด้านหน้าโดยตรง

BMW  ชี้แจง กรณีอุบัติเหตุ “ถุงลมนิรภัยไม่ทำงาน” เหตุไม่ได้ชนด้านหน้าตรง เซ็นเซอร์จึงไม่ได้รับข้อมูล