ณัฐพล นาคพาณิชย์

กองทัพบก แจงมีนายพล-พันเอกพิเศษเกษียณอยู่ บ้านหลวง เกือบ 100 คน

กองทัพบก แจงมีนายพล-พันเอกพิเศษเกษียณอยู่ บ้านหลวง เกือบ 100 คน พร้อมเปิด 3 แนวทางแก้ไขปัญหา

กองทัพบก เปิดสายด่วนผบ.ทบ. ตลอด 24 ชั่วโมง ยันไม่มีการปาหี่แน่นอน

กองทัพบก เปิดสายด่วนผบ.ทบ. ตลอด 24 ชั่วโมง มีสโลแกนว่า “ทุกเรื่องคือความลับ ทุกเรื่องถึง ผบ.ทบ.” ยืนยันไม่มีการปาหี่แน่นอน