ดมเต่า

รู้ว่าเสี่ยง..แต่คงต้องขอลอง พระบิดา ท้านักข่าวดมเต่า เช็กชัวร์ ดมถึงสองครั้ง ลั่น ท่านน่าจะจมูกไม่ดี

ส่งตัวแทนท้าพิสูจน์ รู้ว่าเสี่ยง..แต่คงต้องขอลอง พระบิดา ท้านักข่าวดมเต่า ดมถึงสองครั้ง เพื่อความมั่นใจ ลั่น ท่านน่าจะจมูกไม่ดี