ดร.ธนกฤต วรธนัชชากุล

คำร้อง กกต. ส่ง ศาลรัฐธรรมนูญ ยุบอนาคตใหม่ อาจมีปัญหา?

ดร.ธนกฤต วรธนัชชากุล โพสต์ กรณี กกต.มีมติ ยุบอนาคตใหม่ โดยไม่แจ้งข้อกล่าวหา ข้อสังเกตต่อความชอบด้วยกฎหมายของกระบวนการไต่สวน และการวินิจฉัยชี้ขาดของกกต […]