ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล

เริ่มวันแรก! คนป่วย โควิด19 คนแรกเข้าโรงพยาบาลสนาม ธรรมศาสตร์

จากสถานการณ์ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 โควิด19 ระบาดหลายพื้นที่ทั่วโลก และประเทศไทย จนมีผู้ป่วยหลายรายที่ต้องพักรักษาตัว

“อ.ปริญญา” ชี้มติเลื่อน แบนสารพิษ ไม่ใช่มติชอบด้วยกฎหมาย

แบนสารพิษ วันที่ 3 ธันวาคม 2562 ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล อาจารย์ประจำภาควิชากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ และรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและความยั่งยืน