ดร.ผาณิต กันตามระ

“ดร.ผาณิต กันตามระ”นักพูด-นักบรรยายชื่อดัง ถึงแก่กรรมแล้ว

“ดร.ผาณิต กันตามระ” นักพูด-นักบรรยาย ชื่อดัง ถึงแก่กรรมแล้ว – รดน้ำศพวัดสระเกศ วันนี้ 16.30 น.