ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์

ดร.มานะ พ่อเยาวชนวัย 16 ที่โดน ม.112 เผยพ่อแม่ล้วนอยากให้ลูกเป็นคนดี แต่วิธีการสอนแตกต่างกันไป

ม.122 —- ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ รองอธิการบดี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้า ซึ่งเป็นผู้ปกครองของ เยาวชนวัย 16 ปี

เผยความในใจของพ่อ เยาวชนวัย 16 ปี ที่โดนคดี ม.112 ทั้งเจ็บปวดและกังวล

ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ รองอธิการบดี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้า ซึ่งเป็นผู้ปกครองของ เยาวชนวัย 16 ปี ที่โดนคดีม.122