ดร.เฮอเบิร์ต ไอน์สไตน์

เอ้ สุชัชวีร์ แจงความโป๊ะ ทายาทสายตรงไอสไตน์ เผยเชื่อตามที่รุ่นพี่เล่าต่อมา

ดร.สุชัชวีร์ แจง ทายาทสายตรงไอสไตน์ เผยไม่ได้มีเจตนาจะยกเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อใช้ในการหาเสียง เป็นเรื่องที่รุ่นพี่เล่าตาอกันมาจึงเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจ