ดวงกมล

เปิดไทม์ไลน์ ธเรศ คีรี เล่าละเอียดยิบ ติดโควิดจนสู่การรักษา

ธเรศ คีรี เล่าไทม์ไลน์แบบละเอียดยิบ หลังจากติดเชื้อโควิด ตั้งแต่ต้นจนถึงกระบวนการรักษา พร้อมเห็นคุณค่า “การให้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด”