ดวงเมือง 2564

โหรบุศรินทร์ ทำนายดวงเมือง ปี64 ต้นปีรัฐบาลอยู่ยากถึงขั้นลาออก

โหรบุศรินทร์ ทำนายดวงเมือง 5 ธ.ค. 63 ถึง 29 มี.ค. 64 รัฐบาลอยู่ยาก อาจจะถูกปฏิวัติซ้อน แต่ถ้าผ่านไปได้อยู่รอดแน่