ดอกปาริชาต

ดอกไม้ประดิษฐ์ตกแต่งพระจิตกาธานสมพระเกียรติ : ถวายบังคมด้วยจงรักและภักดี ๒๔ ต.ค.๖๐

เครื่องสดดอกไม้ประดิษฐ์ อีกส่วนสำคัญในการตกแต่งพระจิตกาธานที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ มีทั้งความงดงาม ประณีต และวิจิตรตระการตาเพื่อให้สมพระเกียรติอย่างสูงสุด

ครอบครัวผู้ค้าพลอย นำเพชรร่วมประดับเกษรดอกปาริชาตตกแต่งพระจิตกาธาน

ครอบครัวผู้ค้าพลอยชาวอินเดีย ที่เข้ามาทำการค้าขายพลอยใน จ.จันทบุรี สุดตื้นตันร่วมนำเพชรประดับเกสรชั้นในของดอกปาริชาต ประดับตกแต่งพระจิตกาธานชั้นเรือนยอด 9 ชั้น พระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช