ดอกเสี้ยว

อากาศแล้งปลายหนาวทำดอกเสี้ยวบานสะพรั่งบนดอยตุง

สภาพอากาศที่แห้งแล้งกลับทำให้ดอกเสี้ยวบานสวยสะพรั่งบนโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงราย