ดอกไม้ดีต่อผู้ป่วย

วิจัยชี้ ‘ดอกไม้สด’ ช่วยลดระดับความเจ็บปวดได้

ของเยี่ยมไข้ยอดฮิตอย่าง ‘ดอกไม้สด’ นั้น มีประโยชน์มากกว่าที่คุณคิดนะคะ เพราะมีผลวิจัยออกมาแล้วว่าดอกไม้ที่ใช้เยี่ยมไข้นั้นสามารถลดระดับควา […]