ดอนปู่ตาบ้านเตาไห

ฝูงลิงกังหางยาวขาดแคลนอาหาร บุกหาอาหารจนชาวบ้านเดือดร้อน

ฝูงลิงกังหางยาว ซึ่งอาศัยอยู่ในสวนสาธารณะ ดอนปู่ตา บ้านเตาไห กว่า 1,000 ตัว เริ่มเผชิญกับปัญหาภัยแล้งขาดแคลนแหล่งอาหาร จนทำให้ฝูงลิงบางส่วนต้องพากันออกจากป่าเข้าไปหาอาหารของชาวบ้านภายในหมู่บ้านกินประทังชีวิต