ดอนเมือง-เบตง

ชี้แจงแล้ว! กรณียกเลิกเที่ยวบิน ‘ดอนเมือง-เบตง’ หลังนายกบินปฐมฤกษ์ เผย ผิดพลาดด้านการวางแผน

ชี้แจ้งแล้ว! กรณียกเลิกเที่ยวบิน ‘ดอนเมือง-เบตง’ หลังนายกบินปฐมฤกษ์ เผย ผิดพลาดด้านการวางแผนการตลาด พร้อมทั้งค่าชดเชย 1200บาท/ราย