ดักอุ้มนักศึกษา

หมอ ทศพร ซัดฝ่ายความมั่นคง ดักอุ้มนักศึกษา ยันพร้อมช่วยเต็มที่

นายแพทย์ ทศพร เสรีรักษ์ อดีตส.ส.แพร่ ในฐานะ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหา การละเมิดสิทธิมนุษยชนและการลอบประทุษร้ายประชาชน