ดับหวังผู้ป่วย

ดับหวังผู้ป่วย “สมุนไพร หมอแสง” ฆ่ามะเร็งไม่ได้

ดับหวังผู้ป่วย “สมุนไพร หมอแสง” ฆ่ามะเร็งไม่ได้ ผลวิจัยออกแล้ว “สมุนไพร หมอแสง” ไม่มีฤทธิ์ฆ่าเซลล์มะเร็งทั้ง 7 ชนิด ขณะที่หมอแสงชี้เป็นแค่วิจัยในหลอดทดลอง หากทำในคนอาจยับยั้งได้ ลั่นเดินหน้าแจกต่อ รักษาไม่หายแต่ไม่เป็นพิษกับคน