ดับไฟใต้

ค.ร.ม.ส่วนหน้าลงยะลาครั้งแรกติดตามความก้าวหน้าแก้ปัญหาชายแดนใต้หวังดับไฟใต้ให้ได้

ที่ห้องปัญจเพชร ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) อ.เมือง จ.ยะลา พลเอก อุดมเดช สีตบุตร หัวหน้าผู้แทนพิเศษรัฐบาลพร้อมคณะ เป็นประธานการประช […]