ดาราคอลเอาท์

ทนายออก ชี้ ทุกคน Call out ได้โดยสุจริต การดำเนินคดีคือการปิดกั้นเสรีภาพ

สองสำนักทนาย ชี้ชัด ทุกคนสามารถ Call out ได้โดยสุจริต การดำเนินคดีถือเป็นการปิดกั้นเสรีภาพ ถ้าวิจารณ์ไม่ได้อย่ามาเล่นการเมือง

ทนายนิด้า ซัด ถ้าวิจารณ์ไม่ได้ ในตำราต้องไม่ใช่ประชาธิปไตย หลัง ห้ามคนดังคอลเอาท์

ทนายนิด้า ชี้ชัด วิจารณ์รัฐบาลไม่ผิดแต่ต้องอยู่บนฐานความสุจริต ถ้าวิจารณ์ไม่ได้ ในตำราต้องไม่ใช่ประชาธิปไตย หลัง ห้ามคนดังคอลเอาท์