ดำนา

“ม.เกษตร กำแพงแสน” ชวนน้องดำนารับน้องแบบสร้างสรรค์

คณะเกษตร ม.เกษตร กำแพงแสน สืบสานตำนานเกษตร ประเพณีการดำนา ให้เป็นกิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์ วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2562 สโมสรนิสิตคณะเกษตร กำ […]