ดินถล่มสามเหลี่ยมทองคำ

ดินสไลด์ถล่มสามเหลี่ยมทองคำ เสาไฟฟ้าล้มระเนระนาด

เชียงรายเกิดดินสไลด์บริเวณสามเหลี่ยมทองคำ ทำให้เสาไฟฟ้าล้มทับร้านค้าเสียหาย ไฟฟ้าดับ