ดีท็อกซ์

ดีท็อกซ์ MaxxlifeDetoxzy ช่วยขจัดสารพิษ ขับล้างสารพิษในร่างกาย

ดีท็อกซ์ ช่วยขจัดพิษของแอลกอฮอล์แก้เมา แก้แฮงจากการดื่ม ใช้ล้างพิษจากแอลกอฮอล์ และบุหรี่ ขับล้างสารพิษและสารเคมีรวม