ดีเซล B7

เปิดสาเหตุ ‘เปลี่ยนชื่อน้ำมันดีเซล’ เปลี่ยนเพื่อให้จำง่าย จริงหรือ?

เปลี่ยนชื่อน้ำมันดีเซล : ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้ประกาศ เปลี่ยนชื่อเรียกน้ำมันใน

กรมธุรกิจพลังงานเผยชื่อใหม่ น้ำมันดีเซล และ น้ำมันไบโอดีเซล B10 เริ่มใช้ 1 ตค. นี้

กรณี น้ำมันดีเซล นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน ได้ออกมาเปิดเผยว่า ชื่อใหม่ ของ น้ำมันดีเซล และ น้ำมันไบโอดีเซล B10