ดื่มน้ำไม่เพียงพอ

กรมอนามัย ห่วง ผู้สูงอายุ ดื่มน้ำน้อยกว่า 8 แก้วต่อวัน เสี่ยงเกิดภาวะขาดน้ำ

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ห่วง ผู้สูงอายุ ดื่มน้ำน้อยกว่า 8 แก้วต่อวัน หวั่นเกิดภาวะขาดน้ำ แนะผู้ดูแลใส่ใจกระตุ้นให้ดื่มน้ำทุกชั่วโมง

9 สัญญาณเตือน ร่างกายขาดน้ำ

9 สัญญาณเตือน ร่างกายขาดน้ำ การดื่มน้ำให้เพียงพอ เป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต ทั้งนี้เพื่อการเลี้ยงชีพในขั้นพื้นฐานอีกทั้งยังปกป้องภาวะต่างๆ ที่ไม่พึ […]