ดุมาก

“สงกรานต์ปี60ดุมาก” โหราฯทำนาย น้ำมากบ้านเมืองเกิดสงคราม

กระทรวงวัฒนธรรม ออกประกาศคำทำนายสงกรานต์ปีพุทธศักราช 2560 ระบุ น้ำมากบ้านเมืองเกิดสงคราม