ดูแลลูก

ปกป้องอย่างดี! วิจัยชี้ นกกระจอก ใช้สมุนไพรดูแลสุขภาพลูก

งานวิจัยระหว่างประเทศฉบับใหม่ค้นพบว่า นกกระจอก ป่าท้องเหลือง (russet sparrow) ที่อาศัยอยู่ในจีน รู้จักใช้ใบไม้ของต้นหนานไอ้เฮา