Tag: ด่วน

โรงพยาบาลปัตตานี ขอรับบริจาคเลือดกรุ๊ป O และกรุ๊ป B ด่วน เพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ถูกระเบิดอาการสาหัสต้องตัดขาทิ้ง

18 มกราคม 2562

โรงพยาบาลปัตตานี ขอรับบริจาคเลือดกรุ๊ป O และกรุ๊ป B ด่วน เพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ถูกระเบิดอาการสาหัสต้องตัดขาทิ้ง

อ่านรายละเอียด

ข่าวแนะนำอื่นๆ