ด่านตรวจทั่วประเทศ

เริ่มคืนนี้! ด่านตรวจทั่วประเทศ “โปร่งใส ร้องเรียนได้” เข้มแอลกอฮอล์ อาชญากรรม

ด่านตรวจทั่วประเทศ เริ่มคืนนี้วันแรก 1 เม.ย. 64 “โปร่งใส มีมาตรฐาน ตรวจสอบได้” และประชาชาสามารถร้องเรียนได้