ด่านมั่นคง

ด่วน! ทดลอง ยกเลิกเคอร์ฟิว 15 วัน แต่ยังใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

ด่วน! ทดลอง ยกเลิกเคอร์ฟิว 15 วัน แต่ยังใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ไม่มีด่านความมั่นคง ไม่มีการกำหนดเวลาเข้าออกเคหสถาน เพื่อดูผลกระทบประชาชน